Pre organizátorov

Nový organizátor vzdelávacích aktivít pre farmaceutov sa registruje na www.slek.sk. V prípade nejasností kontaktuje sekretariát Slovenskej lekárnickej komory: vzdelavanie@slek.sk

Organizátor vzdelávacieho podujatia alebo autodidaktického testu zadá do elektronického systému Slovenskej lekárnickej komory aktivitu minimálne 10 dní pred jej realizáciou.

Prezenčnú listinu účastníkov podujatia alebo zoznam riešiteľov pošle organizátor bez vyzvania na sekretariat@slek.sk alebo na vzdelavanie@slek.sk, prípadne importuje prostredníctvom svojho konta na stránke www.slek.sk k príslušnej vzdelávacej aktivite.

Organizátor vzdelávacej aktivity vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti vzdelávacej aktivity.

Pokyny pre usporiadateľov - na stiahnutie.pdf