Svetový deň lekárnikov – vašich liekových expertov

Svetový deň lekárnikov – vašich liekových expertov

Bratislava 25. 9. 2018 - FIP (Medzinárodná farmaceutická federácia) si od roku 2009 každoročne pripomína svoje založenie dňa 25. septembra Svetovým dňom lekárnikov. Kým v posledných rokoch boli témy tohto dňa zamerané na pacienta, v tomto roku predstavujeme lekárnika ako jedinečného experta na liek.

Od výskumu k starostlivosti (2017), Staráme sa o vás (2016), Lekárnik váš partner v zdravotnej starostlivosti (2015). Slogany Svetového dňa vysvetľujúce širokospektrálnosť farmácie s jej zameraním na starostlivosť o pacienta vyústili v tomto roku v sebavedomé konštatovanie Lekárnik váš expert na lieky. Slovenská lekárnická komora (SLeK) sa k tejto téme hlási a pri príležitosti Svetového dňa lekárnikov chce poukázať na nevyhnutnosť aplikácie týchto slov do reálnej zdravotníckej praxe.

„Skúsenosti krajín Európskej únie poukazujú na to, že pokiaľ v zdravotníckom systéme zveríme lekárnikovi reálne kompetencie zodpovedajúce jeho kvalifikácii a spoločenskej potrebe, stáva sa z neho prirodzený kľúčový prvok skvalitňovania starostlivosti o pacientov v konkrétnom mieste a komunite, kde pôsobí,“ uviedol Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory, ktorý stotožnenie s témou Svetového dňa lekárnikov demonštruje na konkrétnych aktivitách a projektoch SLeK.

Osvetové kampane, ktoré SLeK realizuje od roku 2016 priniesli medzi farmaceutov a pacientov nové impulzy v podobe rozšíreného ďalšieho vzdelávania zameraného na špecifické skupiny pacientov deti, dojčiace ženy, ako aj na liek ako rizikový a ľahko dostupný produkt. Mnohí lekárnici, zapojení do týchto projektov, ďalej vzdelávali a vzdelávajú pacientov nie iba v lekárňach, kde pracujú, ale aj v materských centrách, školách, kluboch dôchodcov a podobne.

„Pokiaľ je v takýchto inštitúciách záujem, nech pokojne kontaktujú sekretariát Slovenskej lekárnickej komory a my zabezpečíme odbornú a fundovanú prednášku, či diskusiu na zvolenú tému, dodáva Ondrej Sukeľ.

Od roku 2017 SLeK zároveň prevádzkuje bezplatný portál www.interakcieliekov.sk, v rámci ktorého si už viac než šesťtisíc pacientov overilo bezpečnosť kombinácie užívaných liekov. Títo pacienti zároveň majú možnosť objednať sa na podrobnú konzultáciu zameranú na správne užívanie liekov a ich vhodné, či nevhodné kombinácie s inými liekmi a potravou v ktorejkoľvek z viac než dvesto zapojených lekární. Výsledky kontroly takmer dvadsaťtisíc kombinácii liekov priniesli viaceré problematické zistenia, z ktorých niektoré predstavujú vážne medicínske riziko. V období, keď slovenských lekárnikov nútime zadarmo slúžiť pohotovosť, znižujeme ich finančné ohodnotenie a zavádzame stále nové administratívne povinnosti, vo vyspelom svete hľadajú a nachádzajú možnosti ako vedomosti lekárnikov využiť a zaplatiť v prospech pacientov a v prospech kvality zdravotníctva. Takmer päťtisíc členov Slovenskej lekárnickej komory však stále verí, že myšlienky Svetového dňa farmaceutov, v slovenských podmienkach prakticky realizované nie iba v rámci spomínaných projektov, ale hlavne  každodennou kvalitnou odbornou prácou raz nájdu svoj ohlas aj vo vedení rezortu zdravotníctva.