Ondrej Sukeľ pokračuje vo funkcii prezidenta Slovenskej lekárnickej komory

Ondrej Sukeľ pokračuje vo funkcii prezidenta Slovenskej lekárnickej komory

Bratislava/Košice 26. 11. 2018 – delegáti XXXI. Snemu Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) v Košiciach zvolili na najbližšie štvorročné funkčné obdobie všetky zákonné orgány. Za prezidenta stavovskej samosprávnej organizácie slovenských farmaceutov bol opäť zvolený PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorý funkciu prezidenta zastáva od roku 2014. Delegáti vo funkcii potvrdili polovicu doterajších členov Rady SLeK, pričom voľba nových členov potvrdzuje kontinuitu generačnej výmeny spred štyroch rokov. Prvým viceprezidentom SLeK sa stal PharmDr. Norbert Chano a 2. viceprezidentkou sa stala PharmDr. Miroslava Snopková PhD.

V minulom funkčnom období sa komora venovala nielen legislatíve, ktorá upravuje zaobchádzanie s liekmi a povolanie lekárnika, ale osvetovými projektmi sa zameriavala na pacienta. Ondrej Sukeľ, ktorý bol iniciátorom týchto projektov, konštatoval: „Kampane ako Kto má kľúče od skrinky s jedmi?, Dieťa nie je malý dospelý, Lieky počas dojčenia a najmä kľúčový projekt Interakcie liekov sú reálnou ukážkou toho, že zdravý pacient má byť výsledkom našej práce, a preto chceme s osvetou zameranou na pacienta pokračovať aj v roku 2019.“

SLeK sa zapojila do projektu Nedostupné lieky, ktorého výsledky viedli k novele zákona o liekoch, ktorá zásadne zlepšila dostupnosť liekov pre slovenských pacientov. Komora bola iniciátorom založenia medzinárodnej odbornej konferencie V4 PharmFORUM, začala vydávať odborný historický časopis Slovenský lekárnik a realizovala množstvo aktivít, ktoré zhrnula do vlastnej charakteristiky – Moderná inštitúcia s tradíciou.

Pri príležitosti znovuzvolenia Ondrej Sukeľ povedal: „Lekárne sú najdostupnejšie zdravotnícke zariadenia, lekárnici realizujú množstvo bezplatných preventívnych aktivít. Sme lídrom v elektronickom zdravotníctve a v aplikácii svetových trendov farmaceutickej starostlivosti. Aktívne prispievame k stabilite financovania zdravotníctva, nadštandardne sme vyšli v ústrety Všeobecnej zdravotnej poisťovni pri projekte e-recept. Na vlastné náklady sme sprístupnili jedinú relevantnú databázu liekových interakcií. Napriek tomu sme na okraji záujmu rezortu. Sme jediným segmentom zdravotníctva, ktorý má nariadené bezplatné pohotovostné služby. V lekárenstve dlhodobo klesá reálne ohodnotenie práce, nemáme kompenzované náklady na aplikáciu e-zdravia. Sme vystavení nezmyselným až šikanóznym postupom za nedostatky e-zdravia, ktoré sme nespôsobili. Zmena týchto a mnohých ďalších negatív je mojou prioritou na najbližšie štyri roky.“

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jej členmi je takmer 4500 farmaceutov. Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia so zameraním na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Viac informácií poskytne

Mgr. Adriana Bednárová, MARCUS PR, s. r. o.
bednarova@marcuspr.sk
0908 528 445

 

Príloha:

Ondrej Sukeľ pokračuje vo funkcii prezidenta Slovenskej lekárnickej komory.pdf