Zmena termínu rokovania Snemu SLeK

Zmena termínu rokovania Snemu SLeK

Vážení delegáti Snemu, 

Rada Slovenskej lekárnickej komory mení svoje uznesenie prijaté dňa 08. 02. 2020 o zvolaní rokovania Snemu Slovenskej lekárnickej komory na 13. – 14. 11. 2020 s miestom rokovania v Rusovciach a v Bratislave, v znení s ním súvisiaceho uznesenia prijatého dňa 26.09.2020 tak, že časť Snemu Slovenskej lekárnickej komory zvolaného  na 14. novembra 2020 s miestom rokovania v Bratislave presúva na obdobie 1. polovice roka 2021 s dodatočným a včasným určením konkrétneho dňa a miesta rokovania zohľadňujúc reguláciu štátu z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

O novom termíne rokovania Snemu Vás budeme informovať.