XXVIII. Kongres nemocničného lekárenstva

XXVIII. Kongres nemocničného lekárenstva

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory vás pozýva na XXVIII. Kongres nemocničného lekárenstva

 

Téma: Nemocničný farmaceut ako súčasť multidisciplinárnych tímov

Dátum: 24. - 25. 10. 2019

Miesto: Hotel NH GATE ONE, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

 

Organizačný výbor:
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
PharmDr. Slávka Porubcová
Mgr. Lenka Vasiľová - sekretariát SLeK

 

Registrácia:
Aktívna účasť najneskôr do 30. 6. 2019
Pasívna účasť najneskôr do 30. 9. 2019

PRIHLÁŠKA

 

Rámcový program

Štvrtok 24. 10. 2019
Registrácia účastníkov: 07:30 - 18:00 hod.

08:30 - 10:30 hod. Odborný blok I.
10:30 - 11:00 hod. prestávka
11:00 - 12:30 hod. Odborný blok II.
12:30 - 14:00 hod. obed
14:00 - 16:00 hod. Odborný blok III.
16:00 - 16:30 hod. prestávka
16:30 - 18:30 hod. Odborný blok IV.

 

Piatok 25. 10. 2019
Registrácia účastníkov: 08:00 - 12:30 hod.

09:00 - 10:30 hod. Odborný blok V.
10:30 - 11:00 hod. prestávka
11:00 - 12:30 hod. Odborný blok VI.
12:30 hod. ukončenie

Predpokladaný počet kreditov: 11

 

Registračný poplatok 

Aktívna účasť
bez poplatku.

Pasívna účasť 
Členovia SLeK: bez poplatku.
Nečlenovia SLeK: 30 €

číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

variabilný symbol: registračné číslo

špecifický symbol: 2828

Poplatok je nutné uhradiť vopred, úhrada na mieste nie je možná.

 

Ubytovanie: Účastníci si ubytovanie zabezpečujú samostatne.
Kontakt na ubytovanie v hoteli NH GATE ONE: Vladimír Béreš, rsvt.nhgateone@hn-hotels.com tel.: +421 2 32 770 140, www.nh-hotels.com

 

Informácie pre vystavujúce farmaceutické zastúpenia: vzdelavanie@slek.sk