VYHLÁSENIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY

VYHLÁSENIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY
VYHLÁSENIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY

Pandémia COVID-19 vystavuje už osem mesiacov slovenskú spoločnosť obrovskému tlaku. Tlaku zdravotnému, sociálnemu a ekonomickému. Vývoj dospel tak ďaleko, že sme sa ocitli v situácii, keď sme pár hodín pred najväčšou vojensky organizovanou civilnou operáciou v našich moderných dejinách.

Nemám mandát, ani kvalifikáciu, či kompetenciu hodnotiť zmysel, pripravenosť a spôsob zamýšľanej realizácie tejto aktivity. Ako farmaceut, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a prezident stavovskej samosprávnej organizácie však mám právo, či dokonca povinnosť prispieť v rámci možností k všetkým krokom, ktoré majú čo i len minimálny potenciál zvrátiť negatívny vývoj pandémie v Slovenskej republike a zároveň prispieť k upokojeniu napätej spoločenskej situácie.

Prvé kroky k tomuto prispeniu sme vykonali už v začiatkoch pandémie, keď sme nastavili štandardy práce v lekárňach prísnejšie, než sú oficiálne opatrenia štátu. Dodržiavame ich a tak sme zachovali vysokú kvalitu a bezpečnosť lekárenskej starostlivosti vrátane dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Sme zároveň mimoriadne vďační veľkodistribútorom za dokonalú súčinnosť pri starostlivosti o našich pacientov.

Zajtra a pozajtra mnohí z nás, farmaceutov, budú vo svojom voľnom čase, dobrovoľne – bez akýchkoľvek výziev, či nariadení – a nezištne spolupracovať pri hodnotení vykonaných testov. Verím, že pre týchto kolegov, ako aj pre všetkých na procese za zúčastňujúcich zdravotníckych pracovníkov budú zabezpečené komfortné a bezpečné podmienky. Zároveň verím, že čoskoro budú rozptýlené všetky relevantné pochybnosti s touto aktivitou spojené. Opätovne zdôrazňujem – neprináleží nám hodnotiť, ale konať. Som preto hrdý na členov Slovenskej lekárnickej komory, ktorí sa celoplošného testovania zúčastnia a ďakujem im, že v tejto situácii prejavili postoj, ktorý je farmaceutom vlastný a je skrytý v starom lekárnickom kréde „Pharmacia medicinae soror non ancilla“.

Napriek prejavenému záujmu a ochote nebudú farmaceuti vykonávať stery, ale budú hodnotiť výsledky testu. Ubezpečujem verejnosť, že každý farmaceut strávil hodiny štúdia a práce v laboratóriách aj pri hodnotení výsledkov rôznych fyzikálnych, chemických, či biochemických procesov a teda má potrebné zručnosti a schopnosti pre túto úlohu požadované. Zároveň chcem občanov Slovenskej republiky ubezpečiť, že farmaceutky a farmaceuti, laborantky a laboranti ako aj všetci zamestnanci verejných a nemocničných lekární tu pre nich budú – tak ako po celý čas pandémie – s obrovským nasadením a ochotou pomôcť pri liečbe ich ochorení.

A toto je našou prvoradou a najdôležitejšou úlohou.

S dôverou sa na nás obráťte.

  V Humennom, 30. októbra 2020

PharmDr. Ondrej Sukeľ
prezident Slovenskej lekárnickej komory