Gratulácia prezidenta SLeK kolegom k 30. výročiu

Gratulácia prezidenta SLeK kolegom k 30. výročiu

Milá kolegyňa, milý kolega.

Tento list je osobný. Je, napriek tomu, že rovnaké slová ako Vy si dnes prečíta približne päťtisíc našich spoločných kolegov.

Možno sa poznáme osobne, možno si tykáme, možno sme spolu študovali, boli alebo sme súčasťou niektorého z orgánov komory, či sme len prehodili pár slov v prestávke niektorého z množstva vzdelávacích podujatí. Možno sme konkurenti, či oponenti. Možno sa dokonca navzájom nemusíme, mali sme v minulosti konflikt, alebo sa iba názorovo nezhodneme. Možno nás niečo spája, či niečo rozdeľuje. Je veľa, veľmi veľa možností, akými sa môj a Váš život prelínajú – či už o sebe vzájomne vieme, alebo nevieme.

V každom prípade Vám chcem dnes zablahoželať, lebo dnešok je Vašim sviatkom.

Dnes, presne pred tridsiatimi rokmi začali naši kolegovia oživovať ideu našej spoločnej lekárnickej identity, ktorej ste neodmysliteľnou súčasťou. Nebyť Vás – konkrétne Vás – tak by sme nemohli hovoriť o samospráve, pretože samosprávu nerobí samosprávou paragraf v zákone, ale konkrétni ľudia s ochotou a ambíciou podieľať sa na formovaní, udržaní a ochrane spoločného dobra. Nič iné. Máte privilégium, ktoré nemá väčšina povolaní – privilégium slobodne rozhodovať o tom, ako vyzerá naša profesia. Využívajte ho každý deň.

Vy ste Slovenská lekárnická komora.

Hoci sa v zákone píše, že komoru navonok zastupuje prezident komory, dovolím si dnešok považovať za výnimku z tohto ustanovenia. Dnes mali oslavy tridsiateho výročia nášho spoločného sviatku vyvrcholiť Slávnostným snemom. Nakoniec je možno dobré, že to je celé inak, lebo na Sneme by sa nás zišlo len zopár. Táto neplánovaná zmena sa stáva symbolom slávnosti všedných lekárnických dní – a tak – najväčšou oslavou nášho spoločného sviatku nech je naša práca nielen v tomto neľahkom období.

Prajem Vám k dnešnému jubileu, aby sa Vaše predstavy o lekárnickom povolaní napĺňali. Aby ste boli iniciátorom tohto napĺňania a aby ste boli tvárou lekárenstva. Nech si pri slove lekárnik Vaši pacienti predstavia Vás – Váš pohľad, Vaše slová a všetko, čím im pomáhate v ich potrebách s ktorými sa na Vás s dôverou obracajú.

A mám malú prosbu – zdvihnite dnes telefón, otvorte mail, Facebook, prípadne sa vyberte do najbližšej lekárne a zablahoželajte k sviatku našej samosprávy aspoň jednej kolegyni, či kolegovi. Aj ona, či on sú – tak ako Vy – Slovenskou lekárnickou komorou.

Byť tridsiatnikom je fajn. Prajem Vám to.

                                                                                                                          Ondrej Sukeľ