FaF UK - Výučbové lekárne: prerušenie praxe ukočené

FaF UK - Výučbové lekárne: prerušenie praxe ukočené
OZNAM
FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK

Podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020 vyplýva, že obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania sa na území SR 
od 2. novembra nevzťahuje o. i. na:

  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020, alebo
  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Na základe tejto skutočnosti je možné pokračovať v odbornej praxi študentov, ak výsledok RT-PCR testu alebo antigenového testu, ktorý bol vykonaný vrácmi celopločného tetovania je negatívny.
Bližšie informácie:
https://www.fpharm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/farmaceuticka-fakulta-univerzity-komenskeho-v-bratislave/article/lekarenska-prax-informacia-pre-5-rok-studia/